ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

ECE YEMEKÇİLİK  olarak ;
Firmamızın Gıda Güvenliği zincirindeki öneminin bilincinde, yasal düzenleyici şartlara ve müşteri şartlarına uygun, en alt kadrodan en üst kadroya kadar bir bütün dahilinde insan sağlığı ve hijyeni en üst düzeyde tutarak faaliyetlerimizi gerçekleştirmek Gıda Güvenliği politikamızdır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

ECE YEMEKÇİLİK Kalite Politikası genel olarak müşteri memnuniyeti ve sürekli gelişme esasına dayanmakta olup Genel Müdür tarafından aşağıdaki biçimde tanımlanmıştır.

Kuruluşumuz kalite politikası,
Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini sürekli ön planda tutarak, üstlenmiş olduğumuz işleri çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle işbirliği içerisinde en iyi şekilde gerçekleştirip, sürekli iyileştirerek, şehrimiz gelişimi ve istihdamında önemli bir role sahip olmak.

  • Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak
  • Tüm çalışanlarımızın katılımını sağlamak
  • İş yaptığımız kurumlarda sağladığımız güvenin,büyük bir sermaye olduğunun bilincinde olmak ve bu sermayeyi her geçen gün arttırmak
  • Her noktada sürekli gelişmek

Yukarıda tam metni verilen Kalite Politikamız yayınlanarak üst yönetim tarafından tüm çalışanlara verilen eğitimler ve çeşitli noktalara asılarak iletilmiş,anlaşılması sağlamıştır.Kalite politikası sürekli uygunluk açısından Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında görüşülerek revizyon gereklilikleri karara bağlanır.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

  • Sürekli gelişme anlayışı içerisinde doğal kaynakların  kirlenmesini önlemek.
  • Çevre ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak.
  • Çevre üzerinde önemli ve olumsuz etkileri olabilecek faaliyetlerde bulunmamak.
  • Faaliyetlerimiz esnasında doğal kaynakların en etkin biçimde kullanımına ve bu bağlamda kaynak tasarrufu ve yeniden kazanım hususlarına gereken özeni göstermek.
  • Tüm çalışanlarımızın çevrenin korunması, iyileştirilmesi bilincine ulaşmasını sağlamak için gerekli eğitim ve öğretimi temin etmektir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken minimum risk ve maksimum güvenlik ilkesine bağlı kalarak iş personel ve kamu sağlığı güvenliğini tehlikeye atmadan müşterilerin isteklerini İSG mevzuatlarına uygun olarak en doğru ve güvenli biçimde sağlamak ve iş sağlığı güvenliği faaliyetlerimizi sürekli iyileştirmek firmamızın iş sağlığı ve güvenliği politikasıdır. 

 


Copyright © Ece Yemekçilik